ආතතිය…..
tension …. T

භෞතික විද්‍යාව හදාරන කාලේ වදදීපු දෙයක් තමා….
කොහෙන් කොහෙන් එනවද ඉතින්..

ඒත් එදාට වඩා අද මානසික ආතතිය වද දෙනව වගේ පේන්නේ
මේ ගෙවෙන්නේ ලහියට ඒතරම් සුබ කාලයක් නෙවේ වගේ පේන්නේ.

අධික කාර්යබහුල බව සහ පුද්ගලික ප්‍රශ්ණ…
මේ දවස් වල ලහියගේ ගෙදර නවීකරණය කරනව. ඒ මදිවට ලහියගේ ඩිග්‍රී එකේ එක්සෑම් ලඟ ලඟම එනවා…

ඒ අතරේ හිතට වදදෙන තවත් ප්‍රශ්ණ…. ප්‍රශ්ණ නිසා මානසික ආතතිය… ආතතිය නිසා තව ප්‍රශ්ණ.. දුගී බවේ විසම චක්‍රය වගේ…

Advertisements