අනේ බුදු පුතේ..! උපන්දා ඉඳන්ම අපේ දුව ඉගෙනගත්ත මගුලක් නෑ. මේකිට උයන්න, ගෙදරදොරේ වැඩ කරන්න මෙලෝ හසරක දැනුමක් නෑ. මේකි යාළුවෙලා හිටපු කොල්ලො ගාන මේකිටවත් මතක නෑ. ඇත්තම කියනවනම් මේක මහ කුණුගොඩක්.
දැන් මේක බලා ගන්න අපට වයසයි. මේකිව ඒතරමට විස්වාස නෑ. ඒක නිසා මෙන්න මේකිව අරන් පලයන්.. හා හා බෑ කියන්න එපා ඉතින්.අපි සලකන්නෙ නැතුව නෙවෙයි නේ..
මෙන්න මේක තියාගනින්..

Advertisements