මම අදහස් වලින් මත් වෙලා හිටපු වෙලාවෙ වර්ඩ්ප්‍රෙස් අඩවිය මට ඇවිල්ලා ඉඟි බිඟි කළා.. මීට කාලෙකට කලින්…
ඒ වෙලාවෙ මට මාවම පාලනය කරගන්න බැරි උනා.. වර්ඩ්ප්‍රෙස් එක්ක එදා ගොඩක් වෙලා මම හිටියා. ඉල්ලන හැමදේම මම ඇතුල් කළා.. එවෙලේ මම ගොඩක් කල් මගේ හිතේ හිරවෙලා තිබ්බ හැමදේම ඉෂ්ඨ කරගත්තා.
එහෙම හැදිච්ච මේ බ්ලොග් එකට ගැලපෙන හොඳ නමක් යොජනා කරන්න අනේ. කුණුහරුප හිත හිත ඉන්නෙ නැතුව. කෝ දාන්න දාන්න කොමෙන්ට් එකක්. මගෙන් ගුටි නොකා. කෝ කෝ.

Advertisements