කාර්යබහුල ජීවිතයට සමුදීලා, ඔන්න ලහියා ආයෙත් ඔයාලට සමීප වෙන්නයි හදන්නේ. ආයේ නම් දාලා යන්නෙ නෑ නෑ නෑමයි.. 🙂

ඒත් ඉතින් ලහියට තියෙන ප්‍රෂ්න තමා කියන්න තියෙන්නේ. කමක් නෑ නේ. ඔයාලා ඉතින් මගේ දුකේදී හිටිය විදිහ මට අමතක නෑ. දැනට නවතින්නම් පස්සෙ හම්බවෙමු

Advertisements