මෙහෙම හරි,

මෙහෙමත් හරි…

හි හී……….

ඇත්තටම අපේ ජීවිත වල ගොඩක් සරල දේවල් සංකීර්ණව හිතන්න ගිහින් වරද්දාගන්නවා නේද ?

තවත් වෙලාවකට අපි හැම සිද්ධියම අපි මුහුණදීපු සිද්ධි වල රටාවෙන්ම හිතන්න යනවා නේද.. ?

අපිට රාමුවකින් හිතන්න පුරුදු කලාම ඒ රාමුවෙන් පිට හිතන්න අපි මැලි වෙනවා නේද ?

බොරු කියන්නේ මොකටද මටනම් මුල් අවස්ථාවේ මේකට උත්තරේ ආවේ නෑ… ඔයාලා ගොඩ දෙනෙක්ට එහෙම වෙන්න ඇති…

🙂


Advertisements