ලහියාට අද මරේ මරු ගැටළුවක් හම්බවුනා.. හිතුවා ඔයාලත් එක්ක බෙදාගන්න.

ඔන්න මේ වගේ සමචතුරස්‍රයක් තිබ්බාලූ…

මේක මෙන්න මේ විදිහට හතරට බෙදුවාලූ…

මේවායින් කොටස් තුනක හතරෙන් එක ගානේ අඳුරු කළා ලූ…

එක සමචතුරස්‍රයක අඳුරු නොකරපු කොටස දෙකට බෙදන්නේ මෙහෙමයි…

තව ඒ හා සමාන කොටසක් තුනට බෙදන්නේ මෙහෙමයි…

තව කොටසක් හතරට බෙදන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි….

ඉතිරි කොටස හතකට බෙදලා පෙන්නන්න…. පහසු ක්‍රම දෙකක් තියෙනව …. බලන්න හොයාගන්න පුලුවන්ද කියලා .

උත්තරේ මෙතනම දැම්මොත් හරි නෑ නේ. ඒක වෙනම දැම්මා… මෙතනින් ගිහින් බලන්න

Advertisements