මේක වෙලා තියෙන්නේ මම ගොඩාක් පොඩි කාලේ. අපෙ ගෙදර ඉතින් ඒ තරම් පරිස්සමින් ඔය භූමිතෙල් වගේ දේවල් ගබඩා කරලා තිබිලා නෑ. කොහොම හරි මම දවසක් ගෙදර තිබ්බ කුප්පි ලාම්පුව සම්පුර්ණයෙන්ම හිස් වෙනකල් රහ බලලා. හෙහ් හෙහ්. කොහොම හරි සාහෙන්න දවසක් ඉස්පිරිතාලෙ ඉන්න වෙලා තියෙනව.. ඕනිනම් ඔය සිද්ධිය වෙනකොට මම යන්තම් තනියම ඇවිදින්න පටන් ගත්තා විතරයි කියලා තමයි තතු දත්තන්, අදටත් කියල හිනාවෙන්නේ…

Advertisements