මම ආසාවෙන් කියවන බ්ලොග් එකක් තමා අපේ පින්තු සර් ලියන බ්ලොග් එක, ඒකේ දැක්කා Click කියලා Presentation එකක්.. ඒකේ තියෙන Heart ලකුණ කොහොම හරි Click කරන්න තමයි තියෙන්නෙ.. ටිකිරි මොලෙන් කල්පනා කරලා Click නම් කලා හැබැයි ලැබුණ දෙයක් නැත. මට හිතුනා ජයගන්න කපටි අයට වෙනම slide එකක් හදලා දෙන්න. මෙන්න මේක බලන්නකෝ

Advertisements